top of page

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumile omistas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur õpirände akrediteeringu 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380 kehtivusajaga 01.03.2021 – 31.12.2027.

Akrediteeringu eesmärgid:

1. eesmärk: Soovime jõuda õppeprotsessini, kus ennastjuhtivaid ja motiveeritud õpilasi toetavad igas klassis kaks

mentorõpetajat.

2.. eesmärk: Soovime jõuda hästi läbi mõeldud iseseisva õppe nädalateni, mille ülesehitus toetab iseseisva ja ennast juhtiva

õpilase kujunemist.

3. eesmärk: Soovime pakkuda õpilastele võimalusi uurimistööde tegemisel anda tööle rahvusvaheline mõõde ja seeläbi

arendada ka teadmisi eri (haridus)kultuuridest ning laiendada oma silmaringi.

4. eesmärk: Soovime saavutada toimiva hübriidõppe süsteemi, millest võidavad nii õpetajad kui õpilased.

Õpilaste ja õpetajate õpiränded 2022.-2023. õppeaastal 

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti taotlus: 2022-1-EE01-KA121-SCH-000063755

Erasmuse õpirände akrediteering: 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380 kehtivusajaga 01.03.2021 – 31.12.2027

Projekti periood: 01/06/2022 - 31/08/2023

Toetuse suurus: 40580 €

Projekti eesmärk: projekti “Koolimeeskonna arendustöö: õpetaja kui meisterlik õppija – professionaalsete õpikogukondade loomine õppemetoodika uuendamiseks ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks” (01.08.2019 – 30.06.2020, lühendatult “PÕK”)  jätkusuutlikkuse toetamine pärast PÕKi projekti ametlikku lõppu.

Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 31.12.2020 – 29.06.2023

Toetuse suurus: 33740 €

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes,  Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2018 -  31.07.2019

Toetuse suurus: 18099 €

Projekti eesmärk: Laiendada õpilaste võimalusi uurimistööde tegemisel, et anda tööle rahvusvaheline mõõde ja seeläbi arendada teadmisi eri (haridus)kultuuridest ning avardada silmaringi.

Projekti rahastaja: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Projekti taotlus: 2021-1-EE01-KA121-SCH-000009780

Erasmuse õpirände akrediteering: 2020-1-EE01-KA120-SCH-093380 kehtivusajaga 01.03.2021 – 31.12.2027

Projekti periood: 01.09.2021 - 31.08.2023

Toetuse suurus: 23785 €

Projekti eesmärk: Käesoleva projekti eesmärgiks on projekti „Poska professionaalsed õpikogukonnad” toetamine välismaiste õpirännete kaudu
Projekti rahastaja: SA Archimedes, Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.08.2019 – 31.07.2022
Toetuse suurus: 12605 €

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes,  Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.06.2017 -  31.05.2018

Toetuse suurus: 11899 €

bottom of page