Projekti nimetus: Uuenevat õpikäsitust toetava laiapõhjalise juhtimismudeli arendamine Tartu Jaan Poska gümnaasiumis

Projekti eesmärk: Õpetajate koolitus ja kogemuste vahetamine teiste riikide koolidega

Projekti rahastaja: SA Archimedes,  Erasmus+ programm

Projekti periood: 01.06.2017 -  31.05.2018

Toetuse suurus: 11899 €

2017/2018. õppeaastal toimunud projekti käigus viidi läbi kuus õpirännet ja pärast iga õpirännet õpetajalt õpetajale koolitused, kus õpirändel käinud õpetaja jagas oma kogemusi, omandatud oskusi ning materjale kogu tegevõpetajate kollektiivile ning juhtkonnale. Kuus õpetajat käisid Itaalias, Austrias, Inglismaal, Portugalis ja Maltal uusi teadmisi omandamas ja rahvusvahelisi suhteid loomas. 

Partnerid